soonrisa

10 tekstów – auto­rem jest soon­ri­sa.

Poglądy

Poglądy
Ściana jest biała
Ta moja.
Ściana jest zielona
Ta Twoja.
Ściany są fioletowe
Te ich.
Wiele jest ścian na świecie.

Każda z nich jest inaczej zbudowana
Każdą bu­dował in­ny murarz.
Każda stoi w in­nym miejscu
I podzi­wiają ja in­ni ludzie. 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 9 września 2012, 23:10

Monolog do iskry szczęścia

Hej Ty?!
Widzisz mnie?
To ja 
Two­ja is­kra szczęścia, którą nieg­dyś zgubiłeś.
Dlacze­go przes­tałeś mnie szukać?
Prze­cież wie­działeś, że be­ze mnie nie zaz­nasz szczęścia.
Ej!
Prze­cież mówię do Ciebie!
Dlacze­go przes­tałeś mnie słuchać?!
Za­pom­niałeś, że tyl­ko uważne słuchanie
Może pomóc Ci [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 lutego 2012, 22:23

Dzień szczęścia

Pa­miętasz tam­ten dzień?
Ten, który obudził się deszczem
a za­kończył pełnym blas­ku księżycem?
Po drodze nat­ra­fiając na pełne nadziei słońce?

Tak, właśnie tam­ten dzień.
Gdy dwie sa­mot­ne dusze tra­fiły na ten sam szlak,
I zaczęły zmie­rzać w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 13 lutego 2012, 23:24

Sztuką w tańcu jest wy­tańcze­nie każde­go słowa melodii 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 maja 2011, 21:30

Mental illness

M Zachorowałam...
E Ale to nie jest ka­tar ani grypa.
N ...I nikt nie wie,że choruje
T Nie ma na to lekarstwa.

A Ta cho­roba żyje ,a ja umieram.
L Ona za­biera to co jest piekne.
I Ona du­si marzenia
L Ek­spo­nuje słabości

L Wal­cze z nią
N wciąż przegrywam.
E Próbu­je się oczyścić
S nie wychodzi.
S Umieram. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 3 maja 2011, 17:25

Aurea dicta

Po­woli czu­jesz,że coś sie kończy.
Ja­kiś etap w życiu do­biega końca.
Tak bar­dzo wycze­kiwa­ny .
Tak bar­dzo tajemniczy.

Nikt już nie po­każe w którą stro­ne po­winieneś pójść.
Czy to ma być wschód,zachód a może północ a następnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 2 maja 2011, 19:17

Twoja dłoń

Kiedyś nie bałam sie no­cy i z uśmie­chem wi­tałam no­wy dzień.
Wie­działam,że za­nim zdąże po­myśleć o To­bie,to Ty po­myślisz o mnie.
Nie straszne były nie zro­zumiałe słowa,bo cier­pli­wie tłumaczyłeś ich znaczenie...
nieus­ta­nie trzy­mając mnie za [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 kwietnia 2011, 15:17

Zamknięcie

Za­mykasz wiatr w swoim słoiczku
Słoi­czek spa­da i sie rozbija
Wiatr wy­pada i sie zabija.

Za­mykasz życie w swoim marzeniu
Marze­nie upa­da i się rozmywa
Życie upa­da i by­cie zabija.

Za­mykasz wiare w nadziei
a nadzieje w wierze...

Wiara upa­da,nadzieja ja podnosi
Nadzieja upa­da a wiara po­daje jej swą ręke. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 27 kwietnia 2011, 21:18

Inaczej niż Ja

Wy­syłasz mi listy
Wy­syłasz marzenia
Wy­syłasz gruchoty
I sta­re wspomnienia

Piszesz mi kocham
Piszesz pragniesz
Piszesz szlocham
Wciąż nie rozumiesz

Nie od­syłam listów
Nie od­syłam marzeń
Nie od­syłam gruchotów
I sta­rych wspomnień

Nie pisze,że kocham
Nie pisze,że pragne
Nie pisze,że szlocham
I na­dal rozumne..

Jes­tem stworzenie 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 26 kwietnia 2011, 20:05

Zakurzone!

ZA­kurzo­ne! WYrzu­cone! POrzucone!ODrzucone!
Ale zno­wu je pod­niosłam i ułożyłam...wyczyściłam...
Są ideal­ne,tak bar­dzo,że przes­ta­je wie­rzyć w to iż na­leżą do te­go świata. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 25 kwietnia 2011, 21:54
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność